top of page

תחומי עיסוק

נדל"ן מסחרי ואזרחי הכוללים

נדל"ן מסחרי ואזרחי הכוללים:

כמשרד עורכי דין המתמחה בייעוץ מסחרי ומשפטי, אנו מציעים מגוון שירותי ייעוץ, לקהל רחב של לקוחות.

אנו מלווים את לקוחותינו בליווי משפטי צמוד, החל משלב המו"מ, דרך החתימה על חוזה המכר ועד לרישום הזכויות.

 

אנו מלווים את לקוחותינו בהליכי תכנון שונים ובכלל זה הליכי שינוי תוכנית בניין עיר, בוועדות המקומיות והמחוזיות.

רשות מקרקעי ישראל

משרדנו מלווה את לקוחותיו לעניין ביצוע עסקאות והליכים שונים מול רשות מקרקעי ישראל ובכלל זה: תוספת בניה, פיצול, שינוי ניצול וייעוד ורכישת הבעלות.

המשרד מטפל גם בהגשת השגות לרשות מקרקעי ישראל או תביעות כנגד רשות מקרקעי ישראל לעניין גביה ביתר או הכרה בזכויות.

רשות מקרקעי ישראל
מיסים

מיסים

נדבך חשוב בכל עסקת מקרקעין, הינו היבטי המס. הידע הנרחב הקיים במשרדנו לעניין זה, מאפשר לבצע את תכנון המס המיטבי לאותה עסקה או לאותו לקוח, תוך מתן ליווי וטיפול אישי מול רשויות המס.

מומחיות נוספת של משרדנו, הינה הגשת השגות לרשויות משרד האוצר לעניין חיובי מס וככל הנדרש הגשת עררים לבימ"ש המחוזי, בגין חיובי מס ביתר ופסילת ספרים.

bottom of page