top of page

התא המשפחתי

Updated: Jul 25, 2023

חיים רכש דירה לפני הנישואין. גם בת זוגו דפנה רכשה דירה לפני הנישואין. לאחר החתונה, יש ברשות התא המשפחתי 2 דירות מגורים. האם לא יהיו זכאים להטבות של דירה יחידה, אף שבעת הרכישה הדירה היתה דירתם היחידה ? ואם הזוג הסכימו כי כל אחד בעלים של דירתו ואין לאחר כל זכות בדירה זו?

בשנים האחרונות, התא המשפחתי כולל זוגות רבים אשר עורכים הפרדה רכושית מלאה. הפרדה כאמור קיימת כאשר אחד מבני הזוג בעל ממון רב טרם הנישואין, או כאשר מדובר בפרק ב' או אף במקרים בהם קיימת זוגיות "ללא התחייבות".

במקרים אלו עורכים בני הזוג הסכם ממון ומקיימים הפרדה רכושית חלקית או מלאה.

מדובר בנושא סבוך בו מחד רשות המיסים חוששת לפיקציה בה זוגות יבקשו "הטבה כפולה" במסווה של הפרדה רכושית ומנגד מניעת הזכות תוביל לאבסורד בו אדם שרוכש או מוכר דירה יחידה לא יהא זכאי להטבות המחוקק.


התא המשפחתי

החוק מגדיר את התא המשפחתי, לעניין מס שבח ומס רכישה, "מוכר/רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים – כמוכר/רוכש אחד". המשמעות לכך, שכל נכס השייך לאחד מבני הזוג שייך באופן אוטומטי לבן זוגו האחר מבחינת דיני המס. מדובר בהוראת חוק אשר מקיימת מטרה הוגנת וברורה, בהענקת הקלות בכל הקשור לרכישה ומכירה של דירת מגורים לכל משפחה.

בשנים האחרונות, התפרסמו מספר פסקי דין אשר סתרו את חזקת התא המשפחתי ובעקבותיהם אף יצאה הוראת ביצוע 5/2011 אשר קבעה הקלות.


חריגים לכלל התא המשפחתי

הפסיקה בשנים האחרונות קבעה מספר חריגים לחזקת התא המשפחתי.

חריג המטען ההיסטורי – פעולה שבוצעה ע"י אחד מבני הזוג טרם הנישואין לא תשפיע על בן הזוג האחר. בהתאם נקבע בפס"ד פלם, דירה שרכש בן הזוג טרם הנישואין לא תפגע בזכותו של האחר לרכוש דירה יחידה (בהנחה ודירה כאמור שנרכשה לפני הנישואין נותרה שייכת לרוכש לבדו).

חריג ההפרדה הרכושית – אף לעניין נכסים שנרכשו במהלך הנישואין אין המדובר בחזקה חלוטה וניתן להוכיח כי מדובר בהפרדה רכושית הלכה למעשה אשר לא נזנחה במהלך החיים המשותפים, כאשר הסכם ממון מהווה ראייה חשובה לכך, אך ככל הנראה לא תנאי בלעדי.

התנהלות התא המשפחתי בהפרדה הרכושית – האם התנהלות של משק בית משותף או מגורים משותפים, דהיינו הפרדה רכושית "חלקית" הנשמרת רק לעניין הבעלות בנכסי המקרקעין די בה בכדי ליצור הפרדה רכושית ? דרישה להפרדה רכושית מלאה אינה סבירה ואינה משרתת תכליות חברתיות ראויות ומשכך יש להכיר אף בהפרדה רכושית חלקית המשמרת את ההפרדה הקניינית.


קצת סדר

חזקת התא המשפחתי הינה הכלל המוביל. חריג לכלל, יוטל על הנישום להוכיח כי קיימת הפרדה רכושית ומשכך לא מתקיימת חזקת התא המשפחתי.

1.אחד מבני הזוג מחזיק דירה טרם הנישואין. לאחר החתונה רוכשים בני הזוג דירה משותפת – די בהוכחה כי לבן הזוג אין חלק בדירתו של בן הזוג האחר ובהתאם ברכישת הדירה המשותפת יהנה אותו בן זוג מחישוב מס רכישה מוטב עבור חלקו בדירה המשותפת.

2.לכל אחד מבני הזוג דירה עצמאית טרם הנישואין. אחד מבני הזוג רוכש דירה נוספת במהלך הנישואין. עבור דירה זו אין חולק שמדובר בכל מקרה במס רכישה של דירה שניה. מה קורה כאשר בן הזוג האחר מבקש למכור את דירתו היחידה ? האם יהא זכאי לפטור ממס שבח ? האם יהא זכאי למס רכישה מוטב ברכישת דירה חליפית ? יש להוכיח הפרדה רכושית בגין כל הדירות ואז יהא זכאי למס שבח ורכישה מוטבים.


לסיכום - רכישה או מכירה של דירה במהלך הנישואין, כאשר לבן הזוג דירה העלולה לפגוע בהטבה של דירה יחידה, יש לעמוד בתנאי סף לא פשוטים ולהרים את נטל ההוכחה כי המדובר בהפרדה רכושית ולו הפרדה קניינית. רשות המיסים מחויבת לפעול בהתאם להלכות בימ"ש עליון, אך אין ספק כי תציב מכשולים בעניין הדרישות להוכחת ההפרדה הרכושית.


האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

מס שבח דירות ירושה

אדם מחזיק ב 3 דירות ומבקש לבצע חלוקה נכונה ל 3 ילדיו במסגרת הצוואה. האם קיימת עדיפות לחלוקה כך שכל ילד יקבל דירה אחת או שכל ילד יחזיק בשליש בכל דירה ? מס שבח מוגדר בחוק מיסוי מקרקעין כמס המוטל במכר זכ

תקרת הפטור במכר דירת יוקרה

חיים הינו בעלים של דירת מגורים יחידה בתל אביב, דירה אותה רכש לפני כ 25 שנה. הוא מבקש למכור את הדירה ולרכוש דירה חליפית. האם יקבל פטור ממס שבח שהרי מחזיק בדירה יחידה ? חוק מיסוי מקרקעין ביצע רפורמה מקי

תמ"א 38 – פטור ממס שבח

הוראת החוק המעניקה פטור ייעודי ממס שבח אינה בתוקף. תחולת הוראת השעה בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין קבעה תוקף עד ליום 31.12.2021 . לאחרונה נקבעה הארכה של הוראת הפטור עד חודש מאי 2026 . תמ"א 38 מעניקה

Commenti


bottom of page